روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رسانه سلطنتی انگلیس در انتخابات ایران به نحو آشکاری دخالت کرده و برای رأی دهندگان ایرانی خط مشی تعیین کرد.
دخالت بی بی سی و رادیو فردا تا آنجا پیش رفته که به صراحت اعلام کرده اند مردم به چه کسانی رأی داده و به چه کسانی رأی ندهند.
در همین رابطه کمپین مردمی « نه به انگلیس و آمریکا» در واکنش به این رفتار مداخله جویانه از سوی برخی کاربران فضای مجازی راه اندازی و مورد استقبال قرار گرفته است. تشکیل این کمپین برگرفته از فرمایش معمار کبیر انقلاب حضرت امام (ره) می باشد که فرموده اند: « اگر آمریکا از ما تعریف کرد، معلوم می شود خیانتکاریم» بنا بر این اگر دشمنان ما از ما تعریف کردند باید فهمید یک جای کار ما اشتباه و مطلوب آنهاست و اگر دیدید بر علیه ما و یا شخصی از این نظام حرف می زنند و در این خصوص خواستار چیزی هستند شما عکس آن رفتار کنید.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی