روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت


مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه کارفرمایان متخلف عنوان کرد: بنابر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد امسال، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و 549 هزار و 885 ریال خواهد بود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی