روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان گفت: اعضای یک کودک پنج ساله ماهانی که به‌دلیل بیماری دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا شد.
مجید گیلانی اظهار داشت: اعضای کودک پنج ساله از شهر ماهان که به‌دلیل بیماری دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا شد.
هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان بیان داشت: دو کلیه و کبد این کودک به‌دلیل اینکه دریافت کننده‌ای در کرمان نبود برای پیوند عضو به شیراز ارسال شد.
وی با بیان اینکه این سومین اهدای عضوی است که در سال جاری در استان انجام شد، گفت: کار برداشت عضو در بیمارستان افضلی‌پور کرمان و در روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه انجام شد.
گیلانی اظهار کرد: این خانواده اقدام خداپسندانه‌ای را انجام دادند زیرا با اهدای اعضای کودک خود، زندگی در سه خانواده دیگر ادامه یافت و سه کودک فرصت زندگی کردن پیدا کردند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی