روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

فاز اول پیشرفته ترین اورژانس جنوبشرق در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان راه اندازی شد.

با راه اندازی این اورژانس، انتقال بیماران از اورژانس قدیم به جدید در بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) انجام شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی