روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

معاون، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با بیش از ۵۰ درصد از متقاضیان نقل و انتقالات در استان کرمان موافقت شد.

حمیدرضا دعاگویی با اشاره به افراد شرکت کننده در سامانه نقل و انتقالات استان، گفت: از مجموع بالغ بر ۳۱۰۰ متقاضی شرکت در نقل و انتقالات با بیش از ۵۰ درصد از آنان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ موافقت شد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه مدرسه اصلی ترین سازمان در آموزش و پرورش است، گفت: در توزیع امکانات و مصارف نیروی انسانی باید خط مقدم ما مدرسه باشد.

وی اظهار داشت: برای سال تحصیلی جدید ۲۷۰ سرباز معلم که از دهم شهریور ماه ۹۷ در حال آموزش هستند وارد آموزش و پرورش استان کرمان می شوند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کرمان بزرگترین چالش آموزش و پرورش استان را خروج نیروی انسانی در چند سال آینده عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی یکی از راهبردهای اصلی برای ساماندهی نیروی انسانی استان است تا منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش استان تامین شود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی