روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

جشنواره معرفی پژوهشگران برتر استان کرمان همزمان با روز پژوهش در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد

در جلسه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری تاریخ برگزاری این جشنواره و تعیین دبیران و ساز و کار شیوه نامه شاخص ها و فراخوان برگزیده شدن پژوهشگران برتر بررسی گردید.

لازم به ذکراست در جشنواره استانی سال جاری سهمیه دوازده نفری برای دانش آموزان پژوهشگر برتر اختصاص یافته است.

این جشنواره به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان دانشگاه مادر استان کرمان برگزار خواهد شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی