روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

با نظر هیئت داوران برگزیدگان مسابقه عکاسی ماه خوب خدا معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان آقایان ایرج علی پور، حسین افروزه، مهدی یعقوبیان و خانم جنابی و آقای محمد اکبری با نظر هیئت داوران به ترتیب به عنوان نفرات اول تا پنجم معرفی شدند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی