روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از برگزاری مجامع سازمان های مردم نهاد جوانان سراسر کشور طی سوم بهمن ماه به میزبانی این استان خبر داد.

محمدتقی امیری خراسانی، گفت: این میزبانی همیشه در اختیار استان هایی مانند فارس بوده و اکنون فرصت مناسبی برای کرمان است تا از این میزبانی نهایت بهره را ببرد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی