روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

معاون دادگستری استان کرمان گفت: روزانه به طور متوسط بین 27 تا 30 هزار نفر وارد مجتمع های قضائی (دادگستری، دادسرا و دادگاه های) سراسر استان می شوند که این امر، مسئولیت یگان حفاظت را در حفظ امنیت دستگاه قضایی دو چندان کرده است.

محمدباقر اسلامی افزود: با تلاش های شبانه روزی رئیس و کارکنان حفاظت اطلاعات دادگستری، طی دهه اخیر و با هم افزایی رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان امنیت مطلوبی بر دادگستری های استان حاکم است.

این مقام قضایی عنوان کرد: در بحث پایش تصویری، تامین کادر اداری برای حفاظت فیزیکی از ابنیه دادگستری اقدامات خوبی انجام شده اما همچنان نیازمند مساعدت بیشتر مرکز در این رابطه هستیم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی