روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مقررات وظیفه عمومی برای داوطلبان آزمون دکتری ۹۸

مقررات وظیفه عمومی داوطلبان آزمون دکتری ۹۸ اعلام شد و بر این اساس؛ مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نیستند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه معافیت تحصیلی برا‌ی آنان صادر نخواهد شد و دانشگاه‌ها مجاز به نام ‌نویسی از آنها نیستند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی