روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

در دیدار معاون شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با استاندار کرمان مصوب شد کار ایجاد بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان از ابتدای دی ماه امسال آغاز شود.

محمد حجارزاده معاون شرکت بازرگانی دولتی در این جلسه در زمینه تبدیل منطقه ویژ اقتصادی سیرجان به بندرخشک گفت: برنامه داریم انبارهای کالاهای اساسی را از بندرعباس منتقل کنیم و امروز قول ایجاد بندر خشک را در سیرجان دادیم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی