روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت : امسال 77 طرح از استان کرمان در بیستمین جشنواره جوان خوارزمی پذیرفته شدند که در مجموع استان رتبه دوم را از آن خود کرد.

اسکندری نسب گفت: استان کرمان از نظر تعداد طرح ها رتبه اول کشوری را به دست آورد که از 9 طرح رسید به مرحله داوری 4 طرح برگزیده شدند. وی افزود: طرح حذف آلاینده های آبی و صنعتی بر پایه الیاف خرما توسط خانم ام البنین بلوچی نژاد از بم رتبه دوم کشور ، شیوه مبارزه با کرم خراط توسط معصومه مهدی خانی از کرمان رتبه دوم کشور را به دست آورد. همچنین دستگاه رینگ جمع کن از آقای محمدمهدی تقی زاده از بردسیر رتبه سوم کشور و دستگاه تولید کشک سنتی آقایان محمد سلیمانی و امیر حسین بهزادی از رابر رتبه سوم کشور را به دست آوردند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی