روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل صادرات بانک مرکزی: صادرکنندگان براساس بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی می‌توانند در مقابل صادرات، واردات انجام داده و آن را فقط در سامانه ثبت کنند و وقتی ثبت صورت گیرد در سامانه نیما مشخص می‌شود و جزء تعهدات صادرکنندگان خواهد بود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی