روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

سه عضو یک بیمار مرگ مغزی در رفسنجان به بیماران نیازمند اهدا شد.

با رضایت بستگان مرحومه خانم خرده گل غزلی 51 ساله اهل اقلید استان فارس که دچار مرگ مغزی شده بود عمل اهدای عضو ایشان با حضور تیم برداشت اعضاء در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان انجام شد.

در این امر خداپسندانه دو کلیه و کبد این بیمار اهدا و به سه نفر حیات دوباره بخشید.

رئیس و مدیران بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان از بستگان این مرحومه قدردانی کردند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی