روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رييس اداره استاندارد رفسنجان از بررسي و کنترل کيفيت کالا هاي مشمول استاندارد در رفسنجان خبر داد وگفت: تاکنون ۵۶ علامت جعلي استاندارد شناسايي شده است که با همکاري اتحاديه هاي محترم در حال جمع آوري هستند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی