روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رییس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی رفسنجان گفت: کلیه ترازوهای طلا فروشی ها و نقره فروشی های رفسنجان در طرح کنترل دوره ای اوزان و مقیاس ها توسط شرکت مورد تایید سازمان استاندارد، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ناهید سرباز پور افزود: براساس هماهنگی های انجام شده بین اداره استاندارد رفسنجان و روسای اتحادیه ها، مقرر شد بازرسانی با کارت شناسایی عکس دار به واحد صنفی مراجعه و ترازوهای مورد استفاده را بررسی و مورد آزمون قرار دهند. وی ادامه داد: پس از بررسی و صحت عملکرد ترازو ها ، بر روی ۸۹ ترازو برچسب استاندارد نصب شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی