روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

استاندار کرمان گفت: چنانچه اعتبار جذب نشده ای وجود داشته باشد حتی المقدور تا پایان سال جاری برای کمک دولت به صندوق توسعه بخش کشاورزی اختصاص می یابد.

محمدجواد فدائی در نشست بررسی مسائل مربوط به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان افزود: در این نشست مقرر شد تبصره سه ماده 31 در توزیع اعتبارات بخش کشاورزی سال 98 مد نظر باشد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی این استان موضوع کمک مالی به صندوق توسعه کشاورزی را پیگیری و نتیجه را به استانداری کرمان اعلام کند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی