روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

 

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه به تازگی مصوب شده که تا پایان سال ۹۸ خانواده ایتام بدون مسکن در کشور وجود نداشته باشد گفت: در این رابطه تعاملی بین دولت و کمیته امداد انجام شده است و اعتباراتی هم برای تحقق آن در نظر گرفته شده است

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی