روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مجید زیندینی سرپرست باشگاه صنعت مس رفسنجان شد.

پس از استعفای محمود محمودی نیا مدیر عامل سابق باشگاه، با تصمیم هیئت مدیره باشگاه مجید زیندینی بعنوان سرپرست جدید این باشگاه منصوب شد.

زیندینی سابقه مدیریت این باشگاه را نیز در کارنامه خود دارد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی