روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

معاون بازآفرینی و مسکن راه و شهرسازی کرمان گفت: بخش زیادی از واحدهای مسکن مهرکه حدود سه هزار واحد را شامل می شود، مشکلات قضایی دارند.

علی حاجی زاده در شورای مسکن استان کرمان گفت: در حوزه شمال استان کرمان ۳۳ هزار واحد مسکن مهر اعم از تعاونی، خودمالک و تفاهمنامه سه جانبه داریم که نزدیک به ۲۵ هزار واحد به طور رسمی افتتاح شده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی