روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید شهر سرچشمه برگزار شد.

در این مراسم از زحمات سید احمد بهزادی شهردار سابق تجلیل و محسن پوراسماعیلی به عنوان شهردار جدید سرچشمه معرفی شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی