روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ادامه و در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، چندین اصلاح تقسیماتی در استان کرمان را به تصویب رساند.

به موجب این اصلاحات، دولت با ایجاد بخش های اسفندقه و دهبکری به ترتیب در شهرستان های جیرفت و بم و تبدیل چندین روستا به شهر در استان یاد شده
موافقت کرد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی