روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان گفت: در سال جاری تاکنون ۶۵۰ هزار مترمربع آسفالت در سطح خیابانها و معابر شهر رفسنجان انجام شده است که بر این اساس، در مجموع تعداد ۳۷۷ کوچه و خیابان آسفالت و لکه گیری شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان، مهندس نوید شریفی خاطرنشان کرد: در سال جاری در شهر رفسنجان تاکنون ۲۹۰ کوچه به میزان ۲۵۳ هزار مترمکعب خاکبرداری و ۸۹ کوچه به میزان ۱۹۸ هزار مترمربع تسطیح و شن ریزی شده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی