روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

استاندار کرمان گفت: ۱۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند که رقم بالایی است. محمدجواد فدایی در دیدار با مدیران ستادی کمیته امداد استان کرمان اظهار داشت: کمیته امداد در زمینه اشتغال باید کار بیشتری انجام دهد؛ هرچند در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است.

استاندار کرمان بیان کرد: افراد نمی‌تواند مادام‌العمر و همیشه تحت پوشش کمیته امداد باشند، باید تا جایی که امکان دارد منبع درآمدی برای آنها ایجاد کرد تا مستقل شوند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی