روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

نخستین همایش هنرجویان سازهای کوبه ای شامگاه 27 اسفند ماه در مجتمع افصح هجری برگزار گردید. در این همایش 20 نفر از هنرجویان و هنرآموزان کودک و بزرگسال در دو بخش تک نوازی وگروه نوازی به اجرای برنامه پرداختند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی