روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی امسال برای رونق واحدهای صنعتی در استان کرمان اختصاص می یابد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای تکمیل طرح‌های صنعتی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تخصیص می‌یابد و ۴۰۰ میلیارد تومان آن برای تامین سرمایه در گردش و تامین نقدینگی واحد‌های فعال و نیمه فعال هزینه خواهد شد.

غفاری با اشاره به اینکه امسال ۷۰ میلیارد تومان نیز برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌های صنعتی در نظر گرفته شده است، گفت: پیش بینی می‌شود اجرای همه این طرح‌ها موجب ایجاد ۵ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جدید در استان کرمان شود.

وی همچنین گفت: در حال حاضر از ۱۵۰۰ واحد تولیدی در استان حدود ۳۳۰ واحد تعطیل هستند، حدود ۴۵۰ واحد نیمه فعال هستند و حدود ۷۲۰ واحد کاملا فعالند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی