روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رئیس مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: فضای آموزشی استان کرمان نسبت به کشور بسیار عقب است و باید در این زمینه اقدام جدی شود. عصر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه هر اندازه که خیّران تعهدات خود را محقق کنند، وزارت آموزش و پرورش نیز تعهدات خود را اجرایی می کند، اظهار کرد: فضای آموزشی استان کرمان نسبت به کشور بسیار عقب است لذا باید در جذب خیران یک نهضت برای حمایت از مدارس ایجاد شود. وی با بیان این مطلب که طبق ماده ۱۳ قانون منابع مالی شوراهای آموزش و پرورش باید ۳ تا ۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی، تفکیک زمین و ... به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند، ادامه داد: تمام مصوبات استان کرمان باید در کارگروه مورد بررسی قرار بگیرد و در ادامه تقدیم استاندار شود و مورد بحث قرار گیرد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی