روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

شهردار شهر جدید جوادیه الهیه انتخاب شد

شورای شهر جدید جوادیه الهیه آقای ابوالفضل رفسنجانی را به عنوان اولین شهردار این شهر انتخاب کرد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی