روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

کبد مرد 64 ساله که در بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) دچار مرگ مغزی شده بود اهدا شد. اهدای عضو سید علی موسوی نسب با رضایت شخص وی که دارای کارت اهدا عضو بوده اتفاق افتاده است. دختر فرد اهدا کننده این کار را باقیات الصالحاتی برای پدر خود دانست و گفت: خانواده ی ما با تشویق پدرم همگی دارای کارت اهدای عضو هستیم اما پدر من به دلیل سن بالا تنها کبدش قابل اهدا بود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی