روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

در سی و چهارمین مراسم معرفی نمونه های بخش کشاورزی، شش کشاورز کرمانی جزو نمونه های برترکشور انتخاب شدند .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمان،رستگارمدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: در زمینه های تولید گندم بذری آقای محمد حسن احمدی از شهرستان ارزوئیه ، تجهیز ونوسازی و یکپارچه سازی اراضی آقای اسماعیل خواجه ازشهرستان بافت، آبیاری تحت فشاررو سطحی آقای محمود فلاح ازشهرستان سیرجان ، شرکت نمونه منابع طبیعی و آبخیزداری به مدیرعاملی آقای یوسف شمس الدینی از شهرستان رابر ، نمونه مشاغل خانگی سرکار خانم مژده سرچشمه پورازشهرستان رفسنجان و اتحادیه نمونه تعاونی تولید به مدیرعاملی آقای علی اکبر حسین زاده از شهرستان کرمان ، معرفی شدند.شش کشاورز کرمانی جزو نمونه ها مراسم معرفی نمونه های برتر کشاورزی در تهران برگزار شد .

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی