روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا: افرادی که برای تعویض کارت قدیمی معافیت و پایان خدمت خود اقدام نکرده اند، فقط تا پایان سال جاری برای هوشمند سازی کارت خود فرصت دارند.

این دسته از افراد در صورت عدم تعویض کارت، برای دریافت استعلام اصالت کارت، اخذ گذرنامه و... با مشکل مواجه می شوند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی