روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

در جلسه شورای اداری شهرستان رفسنجان، معاون سیاسی فرماندار رفسنجان معرفی شد و از زحمات رضا باقری معاون سابق تجلیل به عمل آمد.

محمد علی حاج جعفری طی حکمی از سوی محمد جواد فدایی استاندار کرمان به سمت معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری رفسنجان منصوب شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی