روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداری استان كرمان با بيان اينكه 32 ميليون هكتار از اراضي كشور و 6 و نيم ميليون هكتار از اراضي اين استان بياباني است گفت:افزود، از مجموع بیابانهای استان حدود چهار و نیم میلیون هکتار، عرصه‌های حساس به فرسایش بادی هستند.28کانون بحرانی فرسایش بادی در کرمان

رجبی زاده افزود: در این عرصه های حساس فقر پوشش گیاهی به حدی است که با اندک وزش باد ذرات خاک در قالب گرد و خاک و یا طوفان‌های شن به حرکت در می‌آیند و آنها را مشاهده می‌کنیم.

رجبی زاده گفت: بر اساس مطالعات در 13 شهرستان استان 28 کانون بحرانی حساس به فرسایش بادی وجود دارد که مساحتی حدود یک و دو دهم میلیون هکتار را شامل می شود.

 

 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی