روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

طی حکمی از طرف دکتر کاخا شنگیلیا مدیر IAUP آقای دکتر روح الله خلیلی نژاد عضو علمی دانشگاه پیام نور استان تهران و ریاست اسبق دانشگاه پیام نور رفسنجان بعنوان مشاور انجمن روسای دانشگاه‌ها ی جهان در خاورمیانه شدند

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی