روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: اعلام شده تا پایان سال هیچ بیمه شده ای برای دریافت خدمات بیمه نیاز به مراجعه برای تعویض دفترچه یا تمدید اعتبار در ادارات شهرستانی و ... ندارد و در واقع دیگر نیازی به مراجعه برای تمدید اعتبار وجود ندارد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی