روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

بانک مرکزی: سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه‌ روز از مبدأ هر کارت به شصت میلیون ریال افزایش یافت.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی