روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

سخنگوی دولت: با تلاش وزارت خارجه و بانک مرکزی شرایط بازگشت ارزهای کشور از دو کشور خارجی فراهم شده است.

عده ای در فضای مجازی و بیرون از مرزها به خصوص از نیمه شب به بعد، عددسازی های خود را آغاز می کردند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی