روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

نوع تقسیم ‌بندی‌ها هم متناسب با نیاز استان‌ ها خواهد بود تا مشکل کمبود پرستار تا حدودی برطرف شود.

پرستاران باید با هنر و مدیریت مطلوب، در جهت اقدامات پیشگیرانه گام بردارند.

اصلاح نظام پرداخت وقت و انرژی زیادی صرف کرد و نتیجه آن منجر به جداکردن اضافه کار از کارانه شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی