روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

محمد قریب بازپرس دادسرای رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه گشت کمیته صیانت از حقوق عامه که با حضور نماینده دادگستری، اماکن، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اداره صمت و تعزیرات حکومتی رفسنجان برگزار شد، چندین واحد صنفی در این شهرستان مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی افزود: در این بازرسی پنج واحد صنفی از اصناف مختلف به دلیل تخلفات تعزیراتی، بهداشتی و جرائمی از جمله تهدید علیه بهداشت عمومی پلمب شدند و چهار نفر مورد بازداشت قرار گرفتند.

قریب گفت: پرونده این افراد به دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان ارجاع داده شد.

وی متذکر شد: از آنجاییکه همزمان با گشت صیانت، گشت مراقبت های بهداشتی علیه کووید 19 بر فعالیت اصناف نظارت دارند ضرورت دارد کلیه اصناف مسائل بهداشتی مربوط به کووید 19 و تعزیراتی را رعایت نمایند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی