روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی به شهروندان رفسنجان، چاه شماره 3 با تلاش پرسنل و مدیریت شرکت آبفا وارد مدار بهره برداری شد. حسین چرخ انداز مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان رفسنجان در این زمینه گفت: چاه شماره 3 رفسنجان به عمق 280 متر پس از اجرای 4800 متر خط انتقال آب با لوله 400 پلی اتیلن و اجرای 2100 متر خط برق ، با دبی 25 لیتر بر ثانیه وارد مدار بهره برداری شد. مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان رفسنجان در ادامه افزود: به منظور جبران کم آبی در فصل تابستان از ابتدای تیر با تلاش شبانه روزی همکاران تا کنون 3 حلقه چاه با مجموع دبی 80 لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب رفسنجان افزوده شده و یک حلقه چاه دیگر نیز به زودی وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی