روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

خانم ۹۹ ساله کهنوجی بعد از ۵ روز بستری بودن در بیمارستان ۱۲ فروردین این شهرستان کرونا را شکست داد. خانواده این خانم از کادر بهداشت و درمان که در درمان وی جهادی عمل کرده و از هیچ تلاشی فروگذار نکردند قدردانی کردند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی