روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران: ایران از نظر جمعیت در جایگاه سوم منطقه، نهم آسیا و هجدهم جهان است و آمار موالید در کشور برای چهارمین سال متوالی رشد منفی پیدا کرده است.

روند رشد جمعیت همچنان کاهشی است و حتی در مواردی توقف رشد جمعیت و منفی شدن آن نیز پیش بینی شده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی