روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

معاون وزیر راه و شهرسازی: واریز وام ودیعه مسکن آغاز شد.

از روز گذشته چند گروه وام ودیعه مسکن را دریافت کردند؛ بیشترین تقاضا در تهران بوده است.

به طور تقریبی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانوار مشمول وام ودیعه مسکن می‌شوند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی