روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کرمان از افزایش بودجه شهرداری‌های استان کرمان در سال جاری خبر داد و بیان کرد: امسال ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بودجه کل شهرداری‌های استان اضافه شده و همین امر باعث شده بودجه شهرداری‌های کل استان به ۲۸۵۰ میلیارد تومان برسد.

"علی شهسواری" در همایش شهرداران سراسر استان کرمان گفت: در سطح استان کرمان ۸۲ شهرداری فعال است در سال گذشته کل بودجه شهرداری‌های استان ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده که ۷۸۲ میلیارد تومان آن اعتبارات عمرانی و مابقی هزینه جاری شهرداری‌ها بوده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی