روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

با صدور حکمی از سوی محمد رضا نژاد حیدری مدیر عامل خانه مطبوعات کرمان، روح الله بادپروا، به عنوان نماینده خانه مطبوعات در شهرستان رفسنجان منصوب شد. پیش از این دکتر ابراهیم انوشه مدیریت خانه مطبوعات رفسنجان را بر عهده داشت.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی