روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

دکتر مهدی بازمانده به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان کرمان منصوب شد.

دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد با حکمی دکترمهدی بازمانده را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان کرمان منصوب کرد.

گفتنی است که دکتر بازمانده پیش از این به عنوان رییس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی در سیرجان مشغول فعالیت بوده است.

همچنین در نامه ای جداگانه از سوی دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی کشور، از تلاش‌های دکتر رضا کامیاب مقدس در طول مدت فعالیت به عنوان رییس جهاددانشگاهی واحد استان کرمان تقدیر و تشکر شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی