روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

با حضور ویدیوکنفرانسی رئیس جمهور، عصر روز دوشنبه به پنج شهر و ده‌ها روستای استان کرمان گازرسانی رسانی شد.

در این ارتباط تصویری که از نهاد ریاست جمهوری با مسجد جامع بخش شهداد و با حضور تربتی معاون وزیر نفت همراه بود، به پنج شهر: شهداد، اندوهجرد، هنزا، نظام شهر و بلوک استان کرمان و همچنین ۱۴۶روستا و ۱۵۰واحد تولیدی و صنعتی گازرسانی شد.

برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر ۳۰۸میلیارد تومان از اعتبارات شرکت ملی گاز ایران هزینه شده و با اجرای آنها بیش از ۵هزار و پانصد خانوار شهری و هزار و ۱۹۸خانوار روستایی از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی