روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

تولید مس کاتدی استان کرمان امسال به ۲۸۰هزار تن خواهد رسید که رکورد جدیدی برای کشور است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: رکورد قبلی تولید مس کاتدی سال گذشته به میزان۲۵۰هزار تن بود که با توجه به شرایط خوبی که امسال شرکت دارد به ۲۸۰ هزار تن خواهد رسید.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی