روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

با هدف تنظیم بازار قیمت مرغ گرم توزیع ۶۰۰ تن مرغ منجمد در شمال استان در حال انجام است. این در حالی است که نیاز روزانه استان حدود ۱۵۰ تن مرغ است.

قیمت مرغ منجمد توزیع شده در استان حدود ۱۵ هزار تومان است و قیمت مرغ گرم مصوب در بازار ۲۰۴۰۰ تومان است، اما مرغداران به علت گرانی نهاده‌ها و به صرفه نبودن کشتار با قیمت مصوب وزارت صمت از عرضه مرغ گرم به کشتارگاه‌ها خودداری می‌کنند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی