روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان با اشاره به اینکه کرمان سومین استان سیل خیز کشور محسوب می شود، تصریح کرد: باران با همین میانگین نعمت بزرگی و انجام فعالیت های آبخیزداری از اهمیت زیادی برخوردار است که برای جلوگیری از سیل و تغذیه سفره های زیرزمینی کمک می کند.

"مهدی رجبی زاده" در دیدار استاندار کرمان با رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به اینکه در استان کرمان به دلیل کم بارشی، طبیعت شکننده ای داریم، اظهار کرد: کرمان یکی از استان های در معرض بیابانی شدن است و در راستای بیابان زدائی فعالیت های گسترده ای انجام شده و در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه علی رغم مشکلات، ۱۰ درصد از جنگل های ایران را در استان کرمان داریم، تصریح کرد: باران با همین میانگین نعمت بزرگی و انجام فعالیت های آبخیزداری از اهمیت زیادی برخوردار است که برای جلوگیری از سیل و تغذیه سفره های زیرزمینی کمک می کند.

وی بیان کرد: در سه سال اخیر توجه ویژه ای به آبخیزداری شده و در شمال استان کرمان ۱۲۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در حوزه های آبخیز کار شده که در مجموع ۱۳ درصد حوزه آبخیز را شامل می شود و ۸۷ درصد مانده و توجه ویژه به این حوزه نیاز داریم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی